Chuyển sang phiên bản Google Contacts mới

Trong vài tháng tới, cụ thể là 28/11/2018 chúng tôi sẽ thay thế hoàn toàn Google Contacts cũ bằng Google Contacts (còn được gọi là bản preview Google Contacts). Và chính thức là bản duy nhất vào 12/02/2019

Chúng tôi đã khởi chạy Google Contacts mới trong năm 2015 để cung cấp trải nghiệm quản lý contacts hiện đại, thông minh và nhanh chóng. Chúng tôi đã thêm nhiều tính năng kể từ đó và, với lần khởi chạy đại biểu liên hệ gần đây , Google Contacts mới hiện có nhiều tính năng có thể so sánh từ Google Contacts cũ và hơn thế nữa.

Kết quả là, Google Contacts mới sẽ thay thế phiên bản cũ, và nó sẽ là hệ phiên bản duy nhất của Google sau khi 12 tháng hai, năm 2019. Quá trình thay thế sẽ diễn ra trong ba giai đoạn:

Giai đoạn 1: setting mặc định admin – bản điều khiển mới và các tùy chọn sử dụng

Ngày 28/11/2018, chúng tôi sẽ thay đổi cài đặt Bảng điều khiển dành cho quản trị viên kiểm soát Google Contacts mới. Hiện tại, có một hộp kiểm để bật Danh bạ mới cho người dùng của bạn. Nếu bạn bật tính năng này, người dùng của bạn sẽ được chuyển sang Danh bạ mới nhưng có thể chọn không tham gia. Vào ngày 28 tháng 11, cài đặt này sẽ thay đổi để chính thức xác định phiên bản Danh bạ mặc định cho tổ chức của bạn. Cài đặt hiện tại của bạn sẽ xác định tác động của thay đổi này:

  • Nếu bạn hiện đã bật tính năng xem trước Google Contacts mới, Google Contacts mới sẽ là mặc định và sẽ không có thay đổi nào đối với người dùng của bạn. Người dùng của bạn sẽ tiếp tục sử dụng Google Contacts mới với tùy chọn hoàn nguyên về Google Contacts cũ. Nếu trước đây họ đã chọn không tham gia xem trước Google Contacts mới, họ sẽ vẫn chọn không tham gia giai đoạn 2 (xem bên dưới).
  • Nếu bạn hiện chưa bật tính năng xem trước Google Contacts mới, Google Contacts cũ sẽ là mặc định nhưng người dùng sẽ nhận được tùy chọn mới để thử Google Contacts mới. Không có người dùng nào của bạn sẽ được tự động nâng cấp lên Danh bạ mới, nhưng tất cả người dùng sẽ có thể chọn tham gia vào Google Contacts mới một cách riêng lẻ nếu họ chọn.

Bạn có thể tìm và thay đổi cài đặt trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên tại Ứng dụng> G Suite> Thư mục> Cài đặt chia sẻ> Xem trước danh bạ .

chuyen-sang-phien-ban-google-contacts-moi
Cài đặt để kiểm soát chế độ xem trước Google Contacts mới trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Giai đoạn 2: Tất cả người dùng đã nâng cấp lên Google Contacts mới, với tùy chọn không tham gia

Vào ngày 15 tháng 1 năm 2019, Danh bạ mới sẽ tự động trở thành phiên bản mặc định trong miền của bạn và chúng tôi sẽ xóa cài đặt Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Khi điều này xảy ra, tất cả người dùng vẫn đang sử dụng Danh bạ cũ sẽ được chuyển sang Danh bạ mới. Bạn sẽ không thể thay đổi điều này cho tổ chức của mình, nhưng người dùng cá nhân sẽ vẫn có thể hoàn nguyên về Google Contacts cũ nếu họ muốn cho đến giai đoạn 3 (xem bên dưới).

Giai đoạn 3: Tất cả người dùng đã nâng cấp lên Google Contacts mới, Google Contacts cũ đã tắt

Vào ngày 12 tháng 2 năm 2019, Google Contacts cũ sẽ bị tắt hoàn toàn và mọi người dùng còn lại sẽ được chuyển sang Google Contacts mới. Sẽ không có tùy chọn để sử dụng phiên bản cũ.

Chi tiết khởi chạy
Bản phát hành:
Tất cả các giai đoạn tung ra cho cả hai nhanh chóng phát hành và phát hành theo lịch trình

Editions:
Có sẵn cho tất cả các phiên bản G Suite

tốc độ Rollout:
Full triển khai (1-3 ngày đối với tầm nhìn tính năng) cho tất cả các giai đoạn

Tác động:
Quản trị viên và người dùng cuối

Hành động:
Quản trị hành động gợi ý / FYI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.