[TB] Dừng hỗ trợ GData Admin Settings API

Năm ngoái, chúng tôi đã thông báo rằng chúng tôi sẽ dừng hỗ trợ GData Admin Settings API vào ngày 31 tháng 10 năm 2018. Như đã thông báo trước đó, các tính năng sau sẽ bị tắt hoặc thay thế, cụ thể như sau:

Một Cài đặt dmin API
Điểm cuối
Thay thế (nếu có)
không thay thế / ngưng
không thay thế / ngưng
không thay thế / ngưng
không thay thế / ngưng
không thay thế / ngưng
Tất cả điểm cuối
không thay thế / ngưng
Tất cả điểm cuối
không có thay thế nào từ Google / bất kỳ API xác minh miền công khai nào có thể được sử dụng

Cài đặt Single Sign-on (SSO) và các tính năng cài đặt định tuyến và cổng nối chưa tắt

Chúng tôi vẫn đang cố gắng để cập nhật các tính năng sau:

Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các tính năng này trong ít nhất 12 tháng sau khi các phương án thay thế sẵn sàng cho bạn sử dụng.

Theo dõi thông tin cập nhật của chúng tôi về API G Suite. Chúng tôi sẽ cập nhật các thông tin mới nhất về API G Suite và các thông tin khác.

G Suite Blog Team

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.