Sao chép định dạng nhiều đối tượng Trang Trình Bày

Chúng tôi đang cho ra những tính năng để việc sao chép định dạng từ một đối tượng dễ dàng hơn (như một khối văn bản hoặc hình dạng) sang nhiều đối tượng khác trong Google Trang trình bày. 

Trước đây, bạn có thể sử dụng công cụ định dạng để sao chép định dạng từ một đối tượng này sang đối tượng khác, nhưng bạn cần phải click đi click lại nhiều lần nó mỗi khi bạn muốn áp dụng nó cho một đối tượng mới. Bây giờ, bạn có thể chỉ cần nhấp đúp vào biểu tượng công cụ để vào chế độ “liên tục” và áp dụng định dạng đó cho nhiều đối tượng trong một trang trình bày. Chỉ cần nhấp lại vào biểu tượng hoặc nhấn Escape trên bàn phím để dừng.

sao-chep-dinh-dang-nhieu-doi-tuong-trang-trinh-bay

Chi tiết khởi chạy 
Bản phát hành:
Phát hành cho cả Phiên bản phát hành nhanh và

Phiên bản phát hành theo lịch :
Có sẵn cho tất cả phiên bản G Suite

Tốc độ  phát hành  Phát hành
dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng)

Tác động:
Tất cả người dùng cuối

Hành động: 
Thay đổi quản lý được đề xuất / FYI

G Suite Updates Team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.