Tháng 11 vừa qua, người dân sống ở các nước từ Brazil đến Thổ Nhĩ Kì