Năm ngoái, chúng tôi đã thông báo rằng chúng tôi sẽ dừng hỗ trợ GData Admin Settings