Năm ngoái, Google bắt đầu triển khai dần dần của các giao diện người dùng UI Google