Khi những bức ảnh từ quá khứ gặp gỡ với máy quét ảnh (máy scan) của