Google đang xây dựng một tính năng độc đáo cho dịch vụ Gmail với tên gọi