Đã bao giờ bạn vô tình bắt gặp một quảng cáo rất ‘liên quan’ đến nhu