[GBT] Google đã chính thức khai trương cửa hàng bán lẻ đầu tiên của mình. Địa điểm