YouTube rất chú trọng việc tìm ra những phương cách mới giúp nhà sáng tạo nội dung