Nếu các bạn chọn chế độ cài đặt full đối với bộ sản phẩm Microsoft Office