Hôm qua (5/3 ), Google đã công bố những thay đổi lớn sau một thời gian