Theo Computerworld tường thuật, Google sẽ chính thức khép lại chương trình cho phép người dùng