Chúng tôi đang cho ra những tính năng để việc sao chép định dạng từ một đối