Dù bạn sở hữu một cửa hàng tại Tp. Hồ Chí Minh, hay một công ty