Đồng bằng Sông Cửu Long sẽ là điểm dừng chân tiếp theo của chương trình translate-a-thon