Tính năng soạn email thông minh trên Android và iOS

Tóm tắt khởi động nhanh

Năm ngoái, chúng tôi đã giới thiệu Smart Compose trong Gmail cho người dùng G Suite. Trải nghiệm này hiện đang mở rộng cho người dùng Gmail trên Android và iOS.

Với Smart Compose, Gmail sẽ tự động hoàn thành các email của bạn một cách thông minh, giờ đây trên các thiết bị khác nhau của bạn.

khả dụng

Chi tiết giới thiệu

  • iOS : Ra mắt dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng)
  • Android : Smart Compose ngay lập tức có sẵn cho Gmail trên người dùng Android

Phiên bản G Suite

  • Có sẵn cho tất cả các phiên bản G Suite

Bật / tắt theo mặc định?

  • Smart Compose được bật theo mặc định cho tất cả người dùng G Suite. Họ có thể tắt nó trong cài đặt chung của Gmail (Soạn thông minh> Tắt đề xuất bằng văn bản ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.